Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 8 października 2012r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów 34/12, 35/12, 36/12, 37/12, 38/12, 39/12, 40/12

II. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. – DRUK  Nr 1/XXVI.

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry – DRUK Nr 2/XXVI.
  2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/XXVI.
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 4/XXVI.
  4. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. – DRUK Nr 5/XXVI.
  5. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIX/497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 sierpnia 2005 r. – DRUK Nr 6/XXVI.
  6. mian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 7/XXVI.

IV. Wolne wnioski i informacje.