Wyniki głosowania - część I z 11.10.2012

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 11.10.2012

 

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przegłosowanie przyjęcia protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

 Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. - Druk Nr 2/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się

 Magdalena Chmura-Nycz  Rafał Guga  Janusz Skrzypiński  

Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński

     

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino. -
Druk Nr 3/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn

     

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Paweł Nikitiński  Janusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 4
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIX/497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 sierpnia 2005 r. - Druk Nr 6/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  

Numer głosowania: 5
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. - Druk Nr 5/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Mieczysław Sawaryn  

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino. - Druk Nr 4/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Mieczysław Sawaryn    

Wstrzymało się:

 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Janusz Skrzypiński

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok. - Druk Nr 7/XXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn    

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Janina Nikitińska  Janusz Skrzypiński  

Nie głosowało:

 Rafał Guga

     

Numer głosowania: 8
Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino. - głosowanie nad wnioskiem o zmianę porządku obrad

Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 9
Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino. - ponowne głosowanie nad wnioskiem o zmianę porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński      

Wstrzymało się:

 Ryszard Radawiec

     

Numer głosowania: 10
Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino. - głosowanie nad wnioskiem o przerwanie sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska    

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński