Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 13.09.2012

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Paweł Nikitiński    

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. - Druk Nr 3/XXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Rafał Guga

     

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXI/194/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino. - Druk Nr 5/XXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Mieczysław Sawaryn

     

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2012. - Druk Nr 6/XXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

 Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. - Druk Nr 7/XXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza co do przekształceń Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie. - autopoprawką do projektu - Druk Nr 8/XXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok. - Druk Nr 9/XXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre

     

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025. - Druk Nr 10/XXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie. - Druk Nr 11/XXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 10
Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - Druk Nr 12/XXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Jerzy Piasecki
 Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  

Numer głosowania: 11
Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - Druk Nr 13/XXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  

Przeciw:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Marek Suchomski  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Rafał Guga