Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 13 września 2012 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XXII i XXIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie – DRUK Nr 1/XXV.

 • uwagi i wnioski

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK Nr 2/XXV.

 • uwagi i wnioski

V. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry – DRUK Nr 3/XXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy Gryfino ze Związku Gmin Dolnej Odry – DRUK Nr 4/XXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXI/194/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania  i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino – DRUK Nr 5/XXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/179/12 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2012 – DRUK Nr 6/XXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka pomocy Społecznej w Gryfinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – DRUK Nr 7/XXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza co do przekształceń Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie – DRUK Nr 8/XXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 9/XXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025 – DRUK Nr 10/XXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie – DRUK Nr 11/XXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 13/XXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Przedstawienie sprawozdania finansowego z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum zarządzonym na dzień 10 czerwca 2012 r. w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym – DRUK Nr 14/XXV.

XVII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVIII. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XVIII.

XX. Wolne wnioski i zakończenie sesji.