Materiały na sesję

 

 1. DRUK Nr 1/XXV - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie.
 2. DRUK Nr 2/XXV - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 3. DRUK Nr 3/XXV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.
 4. DRUK Nr 4/XXV - Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy Gryfino ze Związku Gmin Dolnej Odry.
 5. DRUK Nr 5/XXV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXI/194/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania  i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino.
 6. DRUK Nr 6/XXV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/179/12 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2012.
 7. DRUK Nr 7/XXV - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka pomocy Społecznej w Gryfinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 8. DRUK Nr 8/XXV - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza co do przekształceń Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie.
 9. DRUK Nr 9/XXV - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.
 10. DRUK Nr 10/XXV - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025.
 11. DRUK Nr 11/XXV - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie.
 12. DRUK Nr 12/XXV - Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 13. DRUK Nr 13/XXV - Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 14. DRUK Nr 14/XXV - Przedstawienie sprawozdania finansowego z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum zarządzonym na dzień 10 czerwca 2012 r. w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym