Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 31 lipca 2012r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Rozpatrzenie skargi przedstawicieli Kupców- handlowców Targowiska Miejskiego w Gryfinie na działanie Burmistrza.

III. Rozpatrzenie skargi członków wspólnoty mieszkaniowej na niezgodny z przepisami prawa sposób zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Gryfina.

IV. Wolne wnioski i informacje.