Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 9 lipca 2012r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino – zakończenie kontroli.

III. Kontrola wykonania postanowień umowy sprzedaży 80% udziałów PEC Sp. z o.o. – zakończenie kontroli.

IV. Wolne wnioski i informacje.