Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na posiedzeniu
w dniu 25 czerwca 2012r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy  Gryfino za rok 2011 – DRUK Nr 1/XXIII.
  2. sprawozdania finansowe Gminy Gryfino – DRUK Nr 2/XXIII.

III. Wolne wnioski i informacje