Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 21 czerwca  2012 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  Guga Rafał obecny obecny
2.  Kuduk Eugeniusz nieobecny nieobecny
3.  Nikitińska Janina obecna obecna
4.  Robak Eugeniusz obecny obecny
5.  Radawiec Ryszard obecny obecny
6.  Trzepacz Zenon obecny obecny
7.  Witowska Jolanta obecna obecna