Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2012 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Spotkanie z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy  Gryfino za rok 2011 – DRUK Nr 1/XXIII.
  2. sprawozdania finansowe Gminy Gryfino – DRUK Nr 2/XXIII.

IV. Wolne wnioski i informacje