Wyniki głosowania - część I z 28.06.2012

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 28.06.2012

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. - zmiana porządku obrad

 

Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Marek Suchomski

     

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie nieudzielenia absolutorium z
tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Marek Suchomski

     

 

PRZERWA W SESJI do dnia 26.07.2012 r. do godz. 1000