Wyniki głosowania - część II z 28.06.2012

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z c.d. XXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 28.06.2012

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino. - Druk Nr 7/XXII

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok. - Druk Nr 8/XXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Janina Nikitińska
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn    

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok. - Druk Nr 9/XXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Eugeniusz Kuduk  Mieczysław Sawaryn  

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025. - Druk Nr 10/XXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Jerzy Piasecki
 Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Mieczysław Sawaryn

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Zenon Trzepacz

Numer głosowania: 5
Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie. - projekt uchwały Komisji Rewizyjnej - Druk Nr 11/XXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 9
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska
 Eugeniusz  Robak  Zenon Trzepacz    

Przeciw:

 Janusz Skrzypiński

     

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Tomasz Namieciński
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 6
Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie. - przegłosowanie zmiany porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki Akcyjnej "Polskie Koleje Państwowe" w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej linii kolejowej znajdujących się na tej nieruchomości, w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości. - Druk Nr 12/XXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej. - Druk Nr 13/XXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 9
Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok. - Druk Nr 14/XXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska