Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2012 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. De La Torre Ewa nieobecna nieobecna
2. Kardasz Jarosław obecny obecny
3. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
4. Namieciński Tomasz obecny obecny
5. Nikitiński Paweł obecny obecny
6. Piasecki Jerzy obecny obecny
7. Suchomski Marek obecny obecny