Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 30 maja 2012 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. De La Torre Ewa obecna obecna
2. Figas Tadeusz obecny obecny
3. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
4. Namieciński Tomasz obecny obecny
5. Nikitińska Janina nieobecna nieobecna
6. Trzepacz Zenon obecny obecny
7. Witowska Jolanta obecna obecna