Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 30 maja 2012r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie – wypracowanie projektu uchwały.

III. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

IV. Wolne wnioski i informacje.