Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. De La Torre Ewa obecna obecna
2. Figas Tadeusz obecny obecny
3. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
4. Namieciński Tomasz obecny obecny
5. Nikitińska Janina obecna obecna
6. Trzepacz Zenon obecny obecny
7. Witowska Jolanta obecna obecna