Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 25 maja 2012r. o godz. 1300

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie – wypracowanie projektu uchwały.

III. Wolne wnioski i informacje.