Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 24 maja 2012r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

II. Komisja wyjazdowa. Zapoznanie się z warunkami lokalowymi, działalnością i ewentualnymi potrzebami Biblioteki Publicznej i Gryfińskiego Domu Kultury.

III. Wolne wnioski i informacje.