Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 czerwca 2012 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2011 i nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

  1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2011 – DRUK Nr 1/XXIII.
  2. sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino – DRUK Nr 2/XXIII.
  3. stanowiska Komisji Rady.
  4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r. wraz z wnioskiem w sprawie nieudzielenia  absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
  5. przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2011  roku.
  6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
  7. dyskusja.
  8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok i sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r.
  9. podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z wykonania budżetu za 2011rok .

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

VI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.