Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 lipca 2012 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1; Nr 56, poz. 458; Nr 67, poz. 572; Nr 97, poz. 800; Nr 213, poz. 1650; Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593; z 2007 Nr 214, poz. 1580 oraz z 2010 r. Nr 210, poz. 1543) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pana Pawła Markowskiego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Piotr Kosakiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Kroczak - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 4. Halina Puchalska - ekspert,
 5. Lucja Czarna - ekspert.

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Julity Pszczółkowskiej-Ciążeli, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Piotr Kosakiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Kroczak - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 4. Halina Puchalska - ekspert,
 5. Lucja Czarna - ekspert.

§ 3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Krystyny Rolnik-Siarkiewicz, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Piotr Kosakiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Kroczak - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 4. Halina Puchalska - ekspert,
 5. Lucja Czarna - ekspert.

§ 4. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Małgorzaty Wiecimagi-Ożarowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Kroczak - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 4. Elżbieta Bloch - ekspert,
 5. Dorota Piechowicz - ekspert.

§ 5. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Kingi Janowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Elżbieta Wnuk - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Bloch - ekspert,
 5. Dorota Piechowicz - ekspert.

§ 6. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Marty Mróz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Piotr Kosakiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Elżbieta Wnuk - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Halina Puchalska - ekspert,
 5. Małgorzata Wójcik - ekspert.

§ 7. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Moniki Prusik ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Piotr Kosakiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Elżbieta Wnuk - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Halina Puchalska - ekspert,
 5. Małgorzata Wójcik - ekspert.

§ 8. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Radziszewie Pani Joanny Karkosz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Beata Wójczyk - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Marzanna Krasucka - ekspert,
 5. Dorota Piechowicz - ekspert.

§ 9. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Chwarstnicy Pani Katarzyny Hutnik, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Teresa Sarna - dyrektor Zespołu Szkół w Chwarstnicy,
 4. Małgorzata Jabłońska - ekspert,
 5. Sławomir Fuks - ekspert.

§ 10. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Chwarstnicy Pani Anny Matusiak, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Teresa Sarna - dyrektor Zespołu Szkół w Chwarstnicy,
 4. Marzanna Krasucka - ekspert,
 5. Elżbieta Bloch - ekspert.

§ 11. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Chwarstnicy Pani Wiolety Fedorskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Teresa Sarna - dyrektor Zespołu Szkół w Chwarstnicy,
 4. Marzanna Krasucka - ekspert,
 5. Dorota Piechowicz - ekspert.

§ 12. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gardnie Pani Żanety Nawrockiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Anna Franckowiak-Kułdosz - dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie,
 4. Marzanna Krasucka - ekspert,
 5. Dorota Piechowicz - ekspert.

§ 13. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gardnie Pani Oli Przyjemskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Anna Franckowiak-Kułdosz - dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie,
 4. Marzanna Krasucka - ekspert,
 5. Dorota Piechowicz - ekspert.

§ 14. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gardnie Pani Wioletty Wijas, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Piotr Kosakiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Anna Franckowiak-Kułdosz - dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie,
 4. Jolanta Małecka - ekspert,
 5. Wioletta Jackowska - ekspert.

§ 15. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gryfinie Pani Anny Pankowskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Piotr Kosakiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus - dyrektor Zespołu Szkół w Gryfinie,
 4. Małgorzata Gadomska - ekspert,
 5. Aniela Brzezicka - ekspert.

§ 16. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Pani Doroty Koczorowskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Piotr Kosakiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Sławomir Głuszak - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
 4. Małgorzata Wójcik - ekspert,
 5. Małgorzata Makiewicz - ekspert.

§ 17. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Pani Katarzyny Pigul, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Piotr Kosakiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Sławomir Głuszak - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
 4. Aniela Brzezicka - ekspert,
 5. Małgorzata Gadomska - ekspert.

§ 18. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Pani Beaty Piekarz, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Piotr Kosakiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Sławomir Głuszak - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
 4. Małgorzata Wójcik - ekspert,
 5. Małgorzata Makiewicz - ekspert.

§ 19. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Pani Aleksandry Tobolskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Piotr Kosakiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Sławomir Głuszak - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
 4. Wioletta Jackowska - ekspert,
 5. Jolanta Małecka - ekspert.

§ 20. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 1 w Gryfinie Pani Anny Cieciuch, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Małgorzata Jabłońskiej - dyrektor Przedszkola Nr 1 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska - ekspert,
 5. Sławomir Fuks - ekspert.

§ 21. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 2 w Gryfinie Pani Iwony Tomasiewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanty Krzak - dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska - ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 22. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 3 w Gryfinie Pani Małgorzaty Kotnis ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Ewa Januszewska - dyrektor Przedszkola Nr 3 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska - ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 23. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 3 w Gryfinie Pani Jadwigi Smirnow ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Ewa Januszewska - dyrektor Przedszkola Nr 3 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska - ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 24. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 w Gryfinie Pani Marty Kopii ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Beata Brzóska - dyrektor Przedszkola Nr 4 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska - ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 25. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 26. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dyrektor szkoły,
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Komisje zostały powołane dla 24 nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy do dnia 30 czerwca 2012 r. złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj