Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011

Informacja o zakończeniu obchodu przedspisowego

Obchód przedspisowy został zakończony.


 
W dniach od 1 do 17 marca rachmistrzowie przeprowadzili obchód przedspisowy.

Obchód przedspisowy na terenie naszej gminy przeprowadzony został przez 14 rachmistrzów. Rachmistrzem jest osoba upoważniona przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Szczecinie wyposażona w identyfikator zawierający zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora.

W trakcie obchodu praca rachmistrza spisowego polegała na dokładnym zaznajomieniu się z całym przydzielonym obwodem oraz na weryfikacji wykazów adresów zamieszkanych budynków przygotowanych wcześniej przez służby statystyki publicznej oraz urzędy gmin. Rachmistrz posługiwał się mapą obwodu, na której zaznaczono budynki do weryfikacji – sprawdzał aktualność i poprawność adresów oraz dopisywał adresy budynków istniejących, których brak było w wykazie i na mapie, ewentualnie usuwał nieistniejące budynki. Wykazy adresów budynków oraz mapy umieszczone były na przenośnym urządzeniu elektronicznym.

Wszyscy rachmistrzowie mieli obowiązek przeprowadzenia obchodu. Spis będą realizować w obwodzie, który przydzielono im do weryfikacji podczas obchodu przedspisowego, nie jest to jednak obwód, w którym zamieszkują.
 

Podziękowania dla rachmistrzów

Gminne Biuro Spisowe dziękuje wszystkim rachmistrzom spisowym z terenu miasta i gminy Gryfino za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie obchodu przedspisowego.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie, poświęcony czas i energię przy wykonaniu tak ważnego zadania, bez którego przeprowadzenie właściwego spisu nie byłoby możliwe.

W najbliższym czasie odbędzie się odprawa przedspisowa, o terminie której zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnie przez Lidera.