Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

 

DRUK NR

  Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej

1/XX

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

2/XX

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

3/XX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

4/XX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

5/XX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

6/XX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7/XX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

8/XX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9/XX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

10/XX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

11/XX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

12/XX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 2

13/XX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

14XX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

15/XX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

16XX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

17/XX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

18XX

pozytywnie

Załącznik nr 1

pozytywnie

pozytywnie

19/XX

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

pozytywnie

Załącznik nr 1 do Druku Nr 18XX

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – komisja nie zajęła stanowiska do projektu uchwały z przyczyn nieuwzględnienia wniosku komisji o przyznanie dotacji w kwocie 100.000,00 zł na remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Szczecińskiej. Komisja podkreśla, iż Burmistrz złożył deklarację o przyznaniu środków na w/w cel w miesiącu kwietniu.

Załącznik nr 2 do Druku Nr 12/XX

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje o określenie reprezentacji organów Gminy Gryfino poprzez 2 osoby wskazane przez organ wykonawczy oraz 2 osoby wskazane przez organ stanowiący.