Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK  NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/ III pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały
2/ III pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały
4/ III pozytywnie pozytywnie nie zajęła stanowiska pozytywnie
5/ III Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały
6/ III pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/ III załącznik nr 1 pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/ III załącznik nr 2 nie zajęła stanowiska pozytywnie nie zajęła stanowiska

Załącznik nr 1

W związku z załączonym do projektu uchwały wykazem limitów wydatków Komisja Rewizyjna zauważyła nie wykorzystanie funduszu sołeckiego na dwa zadania w Wirowie i Bartkowie. Z uwagi, iż zadania nie zostały dokończone i nie ma fizycznej możliwości dokończenia tych zadań w mijającym roku Komisja Rewizyjna wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu na rok 2011 autopoprawki, polegającej na wpisaniu następujących zadań: Wykonanie stałego przyłącza energetycznego na działce gminnej przy boisku sportowym w Wirowie oraz wykonanie stałego przyłącza energetycznego na działce gminnej w Bartkowie ( teren rekreacyjno-sportowy).

Załącznik nr 2

Komisja Rewizyjna wnioskuje o ustalenie miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w wysokości 5200 zł przy zachowaniu pozostałych dodatków w kwotach zaproponowanych w uchwale.