Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXVI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XXVI Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
4/XXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
6/XXVI negatywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
7/XXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie