Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej
1/XXXII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie Załącznik nr 1
4/XXXII pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie
5/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5-1/XXXII negatywnie negatywnie negatywnie negatywnie
6/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
7/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
8/XXXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
9/XXXII Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zapoznała się z projektem uchwały Komisja nie zapoznała się z projektem uchwały pozytywnie

Załącznik nr 1 do DRUKU nr 2/XXXII Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – Komisja wnioskuje o wprowadzenie alternatywnego projektu uchwały, w którym uwzględnia się wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.