Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
5/XIII Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie negatywnie
6/XIII Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XIII Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie negatywnie
8/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
13/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
16/XIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
17/XIII Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie negatywnie negatywnie
18/XIII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
19/XIII pozytywnie Komisja nie zapoznała się z projektem uchwały pozytywnie pozytywnie
20/XIII pozytywnie Komisja nie zapoznała się z projektem uchwały pozytywnie pozytywnie