Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej
1/XI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/XI Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja nie zajęła stanowiska
4/XI Komisja uznała skargę za zasadną Komisja uznała skargę za zasadną Komisja uznała skargę za zasadną Komisja uznała skargę za zasadną
5/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XI pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
10/XI pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
11/XI pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
12/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XI Załącznik nr 3 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 4

Załącznik nr 1 do Druku Nr 14/XI

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – komisja wnioskuje o wycofanie z porządku obrad XI sesji druku Nr 14/XI do czasu przeprowadzenia debaty publicznej z udziałem Burmistrza, radnych, dyrektorów przedszkoli i przedstawicieli rodziców, zaplanowanej na dzień 13 października 2011 roku.

Załącznik nr 2 do Druku Nr 14/XI

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – komisja wnioskuje o wycofanie z porządku obrad XI sesji druku Nr 14/XI do czasu przeprowadzenia debaty publicznej z udziałem Burmistrza, radnych, dyrektorów przedszkoli i przedstawicieli rodziców, zaplanowanej na dzień 13 października 2011 roku.

Załącznik nr 3 do Druku Nr 14/XI

Komisja Rewizyjna – komisja wnioskuje o wycofanie z porządku obrad XI sesji punktu: Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia poprzez zmianę uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr VIII/61/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino do czasu przeprowadzenia debaty publicznej z udziałem Burmistrza, radnych, dyrektorów przedszkoli i przedstawicieli rodziców, zaplanowanej na dzień 13 października 2011 roku.

Załącznik nr 4 do Druku Nr 14/XI

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – komisja zgłasza inicjatywę uchwałodawczą.