Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XLII Załącznik nr 1 Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XLII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XLII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
4/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XLII Załącznik nr 2 pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XLII nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska pozytywnie nie zajęła stanowiska
11/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie nie zajęła stanowiska
14/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
15/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
16/XLII bezzasadna bezzasadna bezzasadna bezzasadna
17/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie

Załącznik nr 1 – Komisja Rewizyjna wnioskuje o prowadzenie dokumentacji dla działalności merytorycznej i obecności osób uczestniczących w zajęciach prowadzonych w GDK na wsi i w mieście.

Załącznik nr 2 - Komisja Rewizyjna opiniuje projekt uchwały pozytywnie z zastrzeżeniem, że znowelizowana ustawa w art. 4 mówi o możliwości zwiększenia środków funduszu sołeckiego do 30 czerwca roku poprzedzającego rok wykonania tego funduszu i wnioskuje o to, aby zwiększenie funduszu było o kwotę, która wraca z budżetu państwa do budżetu gminy z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w roku poprzednim i ta kwota zwiększenia może być wydatkowana tylko na zadania inwestycyjne.  Jednocześnie Komisja Rewizyjna proponuje zniesienie limitu dziesięciokrotnej kwoty bazowej