Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXV Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XXV Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/XXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXV negatywnie Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
5/XXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXV negatywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
9/XXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
10/XXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
11/XXV Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja nie zajęła stanowiska
12/XXV Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja nie zajęła stanowiska
13/XXV Komisja uznała skargę za zasadną Komisja uznała skargę za zasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za zasadną