Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR

  Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/ IV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

 pozytywnie

2/ IV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

3/ IV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

4/ IV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie