Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XXIII

negatywnie

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

Komisja nie zajęła stanowiska

2/XXIII

negatywnie

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

Komisja nie zajęła stanowiska