Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej
1/XXXVII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XXXVII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/XXXVII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
4/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXVII Załącznik nr 2 negatywnie Załącznik nr 1 pozytywnie
7/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
8/XXXVII pozytywnie  pozytywnie pozytywnie negatywnie
9/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
10/XXXVII Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za zasadną
11/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XXXVII pozytywnie   pozytywnie       pozytywnie pozytywnie
13/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
15/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie Załącznik nr 4
16/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
17/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
18/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
19/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
20/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
21/XXXVII negatywnie pozytywnie negatywnie negatywnie
22/XXXVII negatywnie W wyniku równowagi głosów Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie negatywnie
23A/XXXVII negatywnie W wyniku równowagi głosów Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie negatywnie
23BXXXVII negatywnie W wyniku równowagi głosów Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie negatywnie
24A/XXXVII negatywnie W wyniku równowagi głosów Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie negatywnie
24B/XXXVII negatywnie W wyniku równowagi głosów Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie negatywnie
25/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
26/XXXVII Załącznik nr 3 pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska

 

Załącznik nr 1 do Druku Nr 6/XXXVII

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja proponuje brzmienie pkt 1 w paragrafie 2

Zakaz lokalizacji w odległości nie mniejszej niż 5 km od zabudowań mieszkalnych, wszelkiego rodzaju ferm hodowlanych zwierząt futerkowych, a w szczególności ferm norek.

Ponadto komisja wnioskuje o wykreślnie w paragrafie 2 punktu 2.

Załącznik nr 2 do Druku Nr 6/XXXVII

Komisja Rewizyjna - zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja proponuje brzmienie pkt 1 w paragrafie 2.

Zakaz lokalizacji, ferm hodowlanych zwierząt futerkowych, a w szczególności ferm norek amerykańskich negatywnie oddziaływujących na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne.

Ponadto komisja wnioskuje o wykreślnie w paragrafie 2 punktu 2.

Załącznik nr 3 do Druku Nr 26/XXXVII

Komisja Rewizyjna - zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja wnioskuje o napisanie, uchwalenie i wprowadzenie programu naprawy finansów publicznych i obniżenie 20% wynagrodzenia Burmistrzowi, Z-cy Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, Doradcom Burmistrza, Naczelnikom, Kierownikom, Dyrektorom jednostek, członkom Rad Nadzorczych.

Załącznik nr 4 do Druku Nr 15/XXXVII

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – komisja nie zajęła stanowiska do projektu uchwały.

Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji w zakresie właścicieli poszczególnych nieruchomości wymienionych w załączniku do projektu uchwały.