Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXIX Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
2/XXIX Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
3/XXIX Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
4/XXIX Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
5/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXIX Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie Komisja nie zajęła stanowiska
12/XXIX Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
13/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/XXIX negatywnie negatywnie pozytywnie negatywnie
16/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
17/XXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
18/XXIX Komisja nie zapoznała się z projektem uchwały Komisja nie zapoznała się z projektem uchwały pozytywnie Komisja nie zapoznała się z projektem uchwały