Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XLVI negatywnie negatywnie pozytywnie negatywnie
1-1/XLVI negatywnie negatywnie pozytywnie negatywnie
2/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XLIV załącznik nr 1 załącznik nr 1 załącznik nr 6 negatywnie
8/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XLIV załącznik nr 2 załącznik nr 3 nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska
12/XLIV załącznik nr 4 załącznik nr 5 załącznik nr 7 nie zajęła stanowiska
13/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
  • załącznik nr 1 – Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskują o wykreślenie z projektu uchwały w § 2 działu 926.
  • załącznik nr 2 -  Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino złożoną przez pana Jana Olecha, a także zapoznała się z odpowiedzią pisemną i wyjaśnieniami złożonymi w sprawie skargi pana Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W dniu 14 maja 2014 roku Pan Burmistrz dokonał pisemnego zgłoszenia kradzieży tłucznia do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.     W związku z tym, że sprawa jest rozpatrywana przez organy władzy państwowej, Komisja Rewizyjna do czasu rozstrzygnięcia nie powinna rozsądzać o sposobie załatwienia tej skargi, ponieważ są wątpliwości czy pan Jan Olech ma zgodę na zabranie kruszywa.
  • załącznik nr 3 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oczekuje na rezultaty postępowania prowadzonego przez organy ścigania.
  •  załącznik nr 4 – Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek i przedłożyła Radzie Miejskiej wraz z załącznikami
  • załącznik nr 5  - Komisja zapoznała się z przedłożonymi dokumentami w tej sprawie
  • załącznik nr 6 – Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje, aby § 2 projektu uchwały wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych w dziale 926 były podejmowane osobną uchwałą.
  • załącznik nr 7 - Komisja zapoznała się z przedłożonymi dokumentami w tej sprawie