Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XXXI

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości

2/XXXI

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości

3/XXXI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

4/XXXI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

5/XXXI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

6/XXXI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7/XXXI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

8/XXXI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9/XXXI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

10/XXXI

Załącznik nr 2

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 1

11/XXXI

pozytywnie

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

pozytywnie

12/XXXI

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

13/XXXI

pozytywnie

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie

14/XXXI

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

15/XXXI

pozytywnie

Komisja nie zapoznała się z projektem uchwały

Komisja nie zapoznała się z projektem uchwały

pozytywnie

Załącznik nr 1 do DRUKU nr 10/XXXI

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Komisja wnioskuje o przedstawienie alternatywnego projektu uchwały, w którym uwzględnia się wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Załącznik nr 2 do DRUKU nr 10/XXXI

Komisja Rewizyjna – komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Komisja wnioskuje o przedstawienie alternatywnego projektu uchwały, w którym uwzględnia się wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.