Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK
NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/X

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

2/X

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

3/X

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

4/X

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

5/X

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

6/X

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7/X

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

8/X

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

pozytywnie

pozytywnie

9/X

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

10/X

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

11/X

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

12/X

Załącznik nr 2

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

13/X

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

14/X

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Komisja nie zajęła stanowiska

15/X

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

16/X

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 1 do Druku Nr 8/X

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja zgłasza kandydaturę Radnego Mieczysława Sawaryna do pracy w Zespole, który przedstawi Radzie Miejskiej w Gryfinie opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Załącznik nr 2 do Druku Nr 12/X

Komisja Rewizyjna – zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja sprzeciwia się przedkładaniu Radnym materiałów niekompletnych, nierzetelnych, mijających się z prawdą, bez konsultacji z organizacjami do tego upoważnionymi.

Załącznik nr 3 do Druku Nr 8/X

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja zgłasza kandydaturę Radnej Janiny Nikitińskiej do pracy w Zespole, który przedstawi Radzie Miejskiej w Gryfinie opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.