Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XXVIII

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

2/XXVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

3/XXVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

4/XXVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

5/XXVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

6/XXVIII

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7/XXVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

8/XXVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik 1

9/XXVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

10/XXVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

11/XXVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik 2

12/XXVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik 3

13/XXVIII

negatywnie

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

negatywnie

14XXVIII

negatywnie

negatywnie

negatywnie

negatywnie

15/XXVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

16XXVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Komisja nie zajęła stanowiska

17/XXVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

18XXVIII

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

19/XXVIII

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

20/XXVIII

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

Załącznik nr 1 do Druku Nr 8/XXVIII

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem o treści: ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 11, 90 zł miesięcznie na osobę przy zbiórce selektywnej
  • 12,90 zł miesięcznie na osobę przy zbiórce nieselektywnej

Załącznik nr 2 do Druku Nr 11/XXVIII

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem o treści: „wybiera się formy spółek prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie”.

Załącznik nr 3 do Druku Nr 12/XXVIII

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem o treści: „wybiera się formy spółek prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie”.