Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu czerwcu 2011r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
3.06.2011r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Ocena i realizacja budżetu w 2010r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
6.06.2011r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie stanowisk do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
 2. Inwestycje, remonty, bieżące utrzymanie w pasie drogowym – dróg gminnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
7.06.2011r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Ocena realizacji udzielonych dotacji Gminie na realizację zadań zleconych przez jednostki z zakresu sektora finansów publicznych.
 2. Ocena realizacji planów i wydatków w roku 2010.
 3. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
13.06.2011r.
godz. 1000
Komisja Rewizyjna
 1.  Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2010 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
21.06.2011r.
godz.1200
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Bezpieczeństwo w mieście i gminie Gryfino. Spotkanie z przedstawicielami: policji, straży miejskiej, straży pożarnej.
 2. Informacja dotycząca wyników nauczania w placówkach oświatowych ( testy)
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino w roku 2010   oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za 2010 rok.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.06.2011r.
godz.1400
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Zapoznanie się z planem i realizacją inwestycji na terenie gminy.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino w roku 2010   oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za 2010 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.06.2011r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino w roku 2010   oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za 2010 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
29.06.2011r.
godz.900
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino w roku 2010   oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za 2010 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.