Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu lutym 2012r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
24.02.2012r.
godz.1330
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Informacje NT. inwestycji i remontów zgłoszonych w budżecie oraz bieżące informacje realizowanych robót