Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu maju 2011r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
12.05.2011r.
godz. 1100
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez TPD, świetlic wiejskich i Biblioteki w Pniewie - komisja wyjazdowa.
  2. Zapoznanie się ze stanem dróg w okolicy Taras Północ II – komisja wyjazdowa
16.05.2011r.
godz. 1000
Komisja Rewizyjna
  1. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi prac komisji doraźnej badającej sprawy świetlic wiejskich w 2010 r. – komisja wyjazdowa.
  2. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi z prac komisji doraźnej badającej sprawę inwestycji drogowej ul. Mieszka I w Gryfinie w 2010 r. – komisja wyjazdowa.
31.05.2011r.
godz.1200
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.