Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu marcu 2013r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
21.03.2013r.
godz.1000
 
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Analiza realizacji wniosków złożonych przez Komisję za rok 2011 i 2012
 2. Analiza sprawozdań z ferii zimowych przeprowadzonych w szkołach w Bibliotece Publicznej jej filach oraz GDK i świetlicach wiejskich
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.03.2013r.
godz.1300
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
 1. Zapoznanie się z gospodarką odpadami w związku z ustawą „śmieciową”
 2. Koncepcja budowy obwodnicy i przebudowa ul. Łużyckiej.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.03.2013r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 1. Kontrola delegacji krajowych pracowników urzędu Miasta i Gminy Gryfino w jednostkach organizacyjnych gminy, samorządowych osobach prawnych oraz radnych rady miejskiej w Gryfinie w latach 2009- 2012
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.03.2013r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Ocena sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem poziomu zadłużenia.
 2. Ocena realizacji udzielonych dotacji przez Gminę podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.