Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w czerwcu 2013r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
20.06.2013r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1.  Zapoznanie się z przygotowaniem miejsc wypoczynku w gminie Gryfino
 2. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2012
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gryfino
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
21.06.2013r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
 1. Strefa przemysłowa – inwestorzy.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2012
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gryfino
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.06.2013r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.06.2013r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2012
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gryfino
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.