Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu listopadzie 2011r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
17.11.2011r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Informacja dotycząca osiągnięć kulturalnych i sportowych w 2011 r.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
18.11.2011r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Przygotowanie PUK do zimy 2011/2012.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
21.11.2011r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
  1. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2012 r.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.11.2011r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2012.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.