Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu wrześniu 2011r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
22.09.2011r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Zapoznanie się z sytuacją ludzi oczekujących na mieszkania socjalne  i komunalne. Spotkanie z komisją mieszkaniową.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
23.09.2011r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Zapoznanie się z planem i realizacją inwestycji na terenie gminy.
  2. Ocena działalności PUK w zakresie utrzymania porządku na terenie gminy.
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.09.2011r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.09.2011r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej 
  1. Ocena realizacji planów i wydatków w I półroczu 2011.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.