Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu grudniu 2013r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
10.12. 2013r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 1. Zakończenie kontroli środków przeznaczonych na prace modernizacyjne i remontowe w Bibliotece Publicznej w latach 2010- 2012
 2. Przyjęcie protokołu kontroli wysokości nagród wypłacanych Z-cy Burmistrza, Skarbnikowi Gminy, Sekretarz Gminy, Naczelnikom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy w latach 2009 -2012
 3. Kontrola procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/ Czechosłowacka.
 4. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2014 rok
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
12.12.2013r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Przygotowanie planu pracy na 2014 rok.
 2. Omówienie projektu budżetu na 2014 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
13.12.2013r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Stan realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do Studium.
 2. Analiza realizacji inwestycji w 2014 roku.
 3. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2014 rok.
 4. Omówienie budżetu na 2014 rok.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.
17.12.2013r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Ocena realizacji inwestycji „Budowa nabrzeża” w Gryfinie (umowy, aneksy do umów, zakres prac).
 2. Analiza i ocena realizacji budżetu za półrocze 2013 roku wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 3. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2014
 4. Przygotowanie planu pracy na 2014 rok.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.