Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu grudniu 2011r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
22.12.2011r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Wypracowanie propozycji do planu pracy Komisji Rady na 2012 rok.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
21.12.2011r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Wypracowanie propozycji do planu pracy Komisji Rady na 2012 rok.
  2. Zapoznanie się z planem i realizacją inwestycji na terenie gminy.
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
19.12.2011r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 
  1. Wypracowanie propozycji do planu pracy Komisji Rady na 2012 rok.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
20.12.2011r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Wypracowanie propozycji do planu pracy Komisji Rady na 2012 rok.
  2.  Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.