Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu maju 2012r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
8.05.2012r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 1. Kontrola wykonania postanowień umowy sprzedaży 80% udziałów PEC Sp. z o.o.
 2. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino – komisja wyjazdowa
14.05.2012r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 1. Kontrola wykonania postanowień umowy sprzedaży 80% udziałów PEC Sp. z o.o. – zakończenie kontroli.
 2. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino – zakończenie kontroli.
18.05.2012r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Informacje o uporządkowaniu dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych po okresie zimy.
 2. Przegląd placów zabawi boisk sportowych na terenie gminy- komisja wyjazdowa.
 3. Przegląd stanu dróg gminnych – komisja wyjazdowa.
 4. Zapoznanie się ze stanem realizacji budowy nabrzeża w Gryfinie.
25.05.2012r.
godz.1300
Komisja Rewizyjna
 1. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  w Gryfinie – wypracowanie projektu uchwały.
 2. Kontrola wykonania postanowień umowy sprzedaży 80% udziałów PEC Sp. z o.o. – zakończenie kontroli.
 3. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino – zakończenie kontroli.
30.05.2012r.
godz.1000
 Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.