Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu maju 2014r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
20.05. 2014r. godz.1000

27.05.2014r.
godz. 1000

Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zakończenie kontroli procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/Czechosłowacka.
 3. Kontrola środków przeznaczonych na prace modernizacyjne i remontowe w Bibliotece Publicznej w latach 2010 - 2012
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
22.05.2014r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Spotkanie z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał
23.05.2014r.
godz. 1000
Komisja Planowania przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał
23.05.2014 r.
godz. 1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.