Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu grudniu 2012r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
07.12.2012r.
godz.1100
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej i Komisja Rewizyjna
  1. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2013
13.12.2012r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Przygotowanie planu pracy na 2013 r.
  2. Informacja dotycząca osiągnięć sportowych wybranych klubów sportowych za rok 2012.
13.12.2012r.
godz.1100
Komisja Rewizyjna
  1. Przygotowanie planu pracy na 2013 r.
13.12.2012r.
godz.1200
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej i  Komisja Rewizyjna
  1. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2013