Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu styczniu 2014r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
20.01. 2014r
 godz.1000
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
  1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2/ przyjęcie protokołów nr 74/13, nr 75/13.
 2.  Zakończenie kontroli środków przeznaczonych na prace modernizacyjne i remontowe w Bibliotece Publicznej w latach 2010- 2012
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie za rok 2013r.
 4. Kontrola procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/ Czechosłowacka.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
21.01.2014r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1.  Sprawy regulaminowe.
  1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2/ przyjęcie protokołu 34/13
 2. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2013 rok.
 3. Analiza procesu inwestycyjnego budowy nabrzeża.
 4. Ocena sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem poziomu zadłużenia.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał
23.01.2014r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
  1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2/ przyjęcie protokołów 37/13, 38/13
 2. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2013 rok
 3. Zapoznanie się z planami ferii zimowych organizowanych przez szkoły, Bibliotekę publiczną, jej filie, GDK i świetlice wiejskie.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał
24.01.2014r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
  1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2/ przyjęcie protokołów nr 36/13,37/13
 2. Omówienie sytuacji CW „Laguna”
 3. Bezpieczeństwo publiczne.
 4. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2013 rok.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.